Billboard 1.jpg

Chào mừng bạn đến với
Kanetora

Cùng nhau tiến về
phía trước

Mọi người tham gia Kanetora là có lý do. Thường là vì họ đã tìm thấy một công ty phù hợp với giá trị của chính họ.

kanetora.jpg
kanetora.jpg
Kanetora chemical.jpeg
Smiling Person Standing In Front Of Container Yard

Yêu thích chất lượng.
Yêu thích giá cả.

Tại sao Kanetora là nơi tốt nhất để mua sản phẩm.

Tại Kanetora, chúng tôi là những người lạc quan nổi loạn được thúc đẩy bởi hành động, với mong muốn cùng nhau định hình một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng tôi luôn lắng nghe mong muốn của khách hàng, tìm ra đặc điểm kỹ thuật và ứng dụng của sản phẩm để có thể đưa ra lựa chọn tối ưu, đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tranh nhất. 

A01.jpg
Kanetora FIBC BULK Bag.jpg
Kanetora FIBC BUlk bag.jpg
Kanetora Sling Bag.jpg

Túi số lượng lớn FIBC

Hóa chất nhựa

Sản xuất sợi

Dây chuyền sản xuất

Kanetora.webp

Di chuyển của bạn
nhanh chóng và dễ dàng.

Competitive price & flexible payment

For Business

kanetora.jpg
kanetora.jpg
kanetora.jpg
Kanetora.webp

Polypropylen (PP)

Polypropylene (PP) is a thermoplastic polymer and often used in packaging and labeling

Polyethylene (PE)

Polyethylene (PE) is the most common plastic in use today, including:

Polyvinyl chloride (PVC)

PVC is used in construction for pipe and in profile applications such as bottles, non-food packaging, food-covering sheets,

Engineering Plastics

Engineering Plastics are a group of plastic materials that have better mechanical and/or thermal properties than the more widely used commodity plastic