Public Work Space

Có một nơi dành cho mọi loại Brilliant

Khám phá một nền văn hóa hợp tác bao gồm hòa nhập, phát triển và được hỗ trợ bởi các nguồn tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của bạn

Giám đốc nhân sự

Các nhà lãnh đạo tại Kanetora kết hợp chuyên môn của họ với hai đặc điểm quan trọng khác

Untitled-1.png
Group of Asian waiting for an interview

Quản trị viên bán hàng

Kanetora được tổ chức bởi các chuyên ngành chức năng hơn là các đơn vị kinh doanh 

Untitled-1.png

Giám đốc bán hàng

Tại kanetora, cộng tác không chỉ đơn giản là làm việc cùng nhau

Untitled-1.png

Người thiết kế đồ họa

Mỗi nhóm làm việc với mục đích chung - tạo ra trải nghiệm người dùng đặc biệt.

Untitled-1.png

Trưởng phòng Kế toán

Đây là một nỗ lực lâu dài để giúp đảm bảo những kết quả tích cực hơn cho công ty của chúng tôi.

Untitled-1.png