top of page
Public Work Space

Nơi dung chứa mọi loại thông minh

Khám phá văn hóa của sự hợp tác, phát triển và hỗ trợ bởi những nguồn lực làm nên sự khác biệt cho cuộc sống của bạn.

Giám đốc nhân sự

Các lãnh đạo tại Kanetora kết hợp chuyên môn của họ với hai tính toán quan trọng khác

Untitled-1.png
Group of Asian waiting for an interview

Chuyên viên kinh doanh

Kanetora is organized by functional specialties rather than business units

Untitled-1.png

Giám đốc kinh doanh

Tại kanetora, cộng tác không chỉ đơn giản là làm việc cùng nhau

Untitled-1.png

Chuyên viên thiết kế đồ họa

Mỗi bộ phận làm một công việc khác nhau nhưng đều hướng đến mục đích chung là tạo ra trải nghiệm đặc biệt cho người dùng, 

Untitled-1.png

Kế toán trưởng

Đó là là một nỗ lực lâu dài để giúp đảm bảo những kết quả tích cực cho công ty.

Untitled-1.png
bottom of page