Kanetora Sling Bag.jpg
Kanetora Sling bag.jpg

Hình ống Thiết kế
Đai góc chéo

Túi số lượng lớn FIBC

Màu sắc

/ Tùy chỉnh

Kích thước

/ Tùy chỉnh

Thời gian dẫn đầu

Tùy biến

Bao bì tùy chỉnh (Đơn hàng tối thiểu> 10000 cái)
Tùy chỉnh đồ họa (Đơn hàng tối thiểu> 10000 chiếc)
Logo tùy chỉnh (Đơn hàng tối thiểu> 10000 cái)

Vận chuyển quốc tế có sẵn
Cước đường biển, Cước hàng không, Cước đường bộ

Thông tin chi tiết
- Thiết kế hình ống
- Đai góc chéo
- Vòi chiết rót
- Vòi xả

Đăng lại

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube

Bạn cũng có thể thích