004.jpg

Văn hóa của chúng tôi

Gặp gỡ những người cung cấp sức mạnh cho Kanetora

Có nhiều điều cho bạn hơn bất cứ ai biết. Mang trải nghiệm sống của bạn đến Kanetora và xem còn nhiều việc phải làm, chia sẻ và khám phá. Bởi vì ở đây, chúng tôi chào đón bạn vì bạn là ai và bạn muốn trở thành ai.

"Tôi là một phần của cái gì đó lớn hơn tôi rất nhiều."
Chương Phạm - Trưởng phòng kinh doanh

Chia sẻ giá trị.

Những giá trị mà chúng tôi chia sẻ tại Kanetora đã truyền cảm hứng cho công việc chúng tôi làm cùng nhau. Hàng ngày, mỗi người trong chúng ta đều đóng góp vào nỗ lực đó theo cách riêng của mình, mang đến niềm đam mê cho những gì chúng ta làm tốt nhất và những gì chúng ta tin tưởng. Hãy đến và tham gia cộng đồng của chúng tôi và bạn sẽ thấy điều gì có thể xảy ra khi các giá trị cá nhân và nghề nghiệp phù hợp với nhau.

Kanetora.jpg
kanetora.jpg
kanetora.jpg
kanetora.jpg
"Tôi đã ở đúng nơi bạn đã đến, và đây là những gì cần thiết để thoát khỏi nó và tìm kiếm thành công."
Thảo Nguyên - phó phòng nhân sự

Niềm đam mê đã dẫn dắt chúng tôi đến đây.

Tại Kanetora, cộng tác không chỉ đơn giản là làm việc cùng nhau mà có nghĩa là đam mê. Những người từ bộ phận Kinh doanh, bộ phận Tiếp thị, bộ phận Nhân sự hoặc bộ phận Kế toán có thể làm việc với các vấn đề khác nhau, nhưng nguyên tắc tôn trọng, trung thực tất cả vẫn được giữ nguyên. Đối với mọi người ở mọi cấp độ ở đây, họ có thể làm việc với các chuyên gia đưa ra lời khuyên hoặc hướng dẫn có liên quan. Đây là điểm khác biệt so với hầu hết các công ty khác. Kanetora là Kanetora bởi vì những người có chuyên môn nhất trong một lĩnh vực công việc sẽ quyết định cho lĩnh vực đó. 

DSC04718.jpg
Kanetora.jpg
Kanetora.jpg
kanetora.jpg