Kanetora Plastics.jpg

Nhựa kỹ thuật

Kanetora Nhựa & Hóa chất

Giá cả cạnh tranh và thanh toán linh hoạt

Chi tiết:

Nhựa kỹ thuật là một nhóm vật liệu nhựa có tính chất cơ học và / hoặc nhiệt tốt hơn nhựa hàng hóa được sử dụng rộng rãi hơn

Đăng lại

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube