top of page
Kanetora.webp

EVA

Etylen vinyl axetat (EVA) là một chất đồng tổng hợp của etylen và vinyl axetat monome. Nó được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như đế giày, tấm quang điện, v.v..

Một số sản phẩm nổi bật
Đặc tính

Dẻo dai

Chống va đập

Có khả năng tự kết dính

Khả năng chịu nhiệt

Ứng dụng

Các mã có sẵn khác

Các sản phẩm liên quan

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
bottom of page