top of page
White Plastic Granules

HDPE

Polyetylen tỷ trọng cao (HDPE) là nhựa tổng hợp được tạo ra bằng cách tổng hợp etylen. Nó là một trong những loại nhựa được sử dụng phổ biến nhất trong cuộc sống của chúng ta với nhiều ứng dụng khác nhau.

HDPE - FILM
HDPE - Film
HDPE - BLOW MOLDING
HDPE- Blow Molding
HDPE - INJECTION
HDPE-injection
HDPE - PIPE
HDPE-pipe
call-(1).jpg

 +84 (0) 912 241 102

Mua hàng trực tiếp

bottom of page