Kanetora.webp

LDPE

Polyetylen tỷ trọng thấp (LDPE) là nhựa tổng hợp được tạo ra bằng cách tổng hợp etylen. Tính linh hoạt và độ trong suốt của nó được sử dụng trong sản xuất các ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như màng trong suốt, màng phủ, v.v...

Một số mã nổi bật
Đặc tính

Chống va đập

Dễ xử lý

Chống hóa chất

Trong suốt

Ứng dụng

Các mã có sẵn khác

Các sản phẩm liên quan

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI