top of page
Kanetora.webp

LLDPE

Polyetylen mật độ thấp tuyến tính (LLDPE) là nhựa tổng hợp được tạo ra bằng cách tổng hợp etylen. Nó được sử dụng trong sản xuất các mặt hàng khác nhau, chẳng hạn như màng nông nghiệp, màng thực phẩm, màng ép plastic giấy tờ, bể chứa nước,...

Một số mã nổi bật
Đặc tính

Đặc tính cơ khí tốt

Dễ xử lý

Ứng dụng cho nhiều mục đích khác nhau

Trong suốt

Ứng dụng

Các mã có sẵn khác

Các sản phẩm liên quan 

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
bottom of page