top of page
adobestock_298464892.jpg
PP HP450J

Mã Sản Phẩm: PP HP450J

Giới thiệu

Moplen HP450J là một chất đồng nhất polypropylen có khả năng xử lý và độ co giãn tốt. Các ứng dụng ứng dụng điển hình của khách hàng bao gồm sợi và sợi cọ.

Melt Flow Index (MI)

3.3

Material Group

PP Yarn

Producer

Basel

Xuất xứ

Việt Nam

Origin

Spinning yarn, weaving bags and ropes, Household goods

Properties
Values
Units SI
Test methods
Physical
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (2300 C/2.16kg)
Density


Flexural Modulus
Tensile Strength at Yield
Tensile Elongation at YieldNotched Izod Impact Strength, (23 °C)


Rockwell Hardness, (R-Scale)


Deflection Temperature Under Load, (0.46 N/mm²)
g/10 min
g/cm³MPa
MPa
%J/m

°C

 
ASTM D1238
ASTM D792


ASTM D790
ASTM D638
ASTM D638


ASTM D256


ASTM D785


ASTM D648

3.4

0.91

 

95

38

1150

45

110

155

Mechanical
Impact
Hardness
Thermal

Lưu ý: Đây là những giá trị đặc tính điển hình không được hiểu là giới hạn thông số kỹ thuật.

Các Sản Phẩm Khác

bottom of page