top of page

​Ngày sửa đổi lần cuối: 10 tháng 4 năm 2022

Chính sách Bảo mật của Trang web Kanetora

TẠI KANETORA, CHÚNG TÔI BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN. TRONG ĐƠN HÀNG CHO TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI VÀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA ĐÚNG CHỨC NĂNG, CHÚNG TÔI CẦN THU THẬP MỘT SỐ THÔNG TIN CỦA BẠN. CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ NÀY GIẢI THÍCH THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP VỀ BẠN, CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN KHI TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI VÀ / HOẶC MUA SẢN PHẨM TỪ CHÚNG TÔI (THU THẬP, "DỊCH VỤ" CỦA CHÚNG TÔI).

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN CHÍNH SÁCH NÀY MÀ KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI BẤT CỨ CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CỦA BẠN.Những gì được đề cập trong Chính sách này

Chính sách này bao gồm Dịch vụ của chúng tôi.
Chính sách này không bao gồm và chúng tôi không chịu trách nhiệm về trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba có thể được liên kết từ Dịch vụ của chúng tôi; liên kết với chúng không ngụ ý chứng thực. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các trang web hoặc ứng dụng này cũng như bất kỳ thông tin nào họ có thể thu thập. Bạn nên luôn xem lại chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba nào thu thập thông tin của bạn.


Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập
Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau của bạn:
- Thông tin thiết bị: thông tin về thiết bị bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm ID thiết bị duy nhất, số nhận dạng liên tục, kiểu phần cứng, hệ điều hành và phiên bản.
- Công nghệ theo dõi: chúng tôi sử dụng cookie, thẻ pixel và các công nghệ theo dõi tương tự để thu thập thông tin về bạn khi bạn tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông tin về hành vi duyệt web của bạn.
- Truyền thông xã hội: Nếu bạn chọn tương tác với chúng tôi thông qua mạng xã hội của bên thứ ba như Facebook, LinkedIn, YouTube, v.v. (mỗi mạng là "Mạng xã hội"), chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ hồ sơ của bạn trên Mạng xã hội, như tên người dùng của bạn và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn có thể công khai. Xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn gửi hoặc đăng lên một trang mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook, được thực hiện với rủi ro của riêng bạn và không có bất kỳ kỳ vọng nào về quyền riêng tư. Chúng tôi không thể kiểm soát hành động của người dùng trang mạng xã hội và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung hoặc bài gửi nào có trên các trang web đó.

Các nguồn mà chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn, tự động khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc từ các công ty liên kết (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ, bên thứ ba) hỗ trợ chúng tôi cung cấp, duy trì và vận hành Dịch vụ của chúng tôi và đánh dấu (bao gồm hỗ trợ khách hàng, lưu trữ web, phát triển web, quản lý dữ liệu, xử lý thanh toán, hoàn thiện sản phẩm, bảo mật, kiểm soát gian lận, sự kiện và dịch vụ khuyến mại cũng như dịch vụ phân tích).Sử dụng Thông tin Cá nhân
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:
 

 • Phát triển, cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả việc tạo điều kiện và cải thiện trải nghiệm truy cập trực tuyến của bạn;

 • Trả lời các yêu cầu của bạn và bất kỳ thông tin liên lạc nào khác từ bạn, bao gồm cả việc cung cấp dịch vụ khách hàng;

 • Liên lạc với bạn về Dịch vụ, ưu đãi, khuyến mại và sự kiện của chúng tôi, đồng thời cung cấp thông tin mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm (Lưu ý: bất kỳ lúc nào bạn có thể chọn rút lại sự đồng ý của mình đối với việc chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để tiếp thị và mục đích khuyến mại bằng cách liên hệ với chúng tôi như được nêu trong phần "Liên hệ với chúng tôi" của Chính sách này);

 • Cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của bạn và cung cấp nội dung hoặc tính năng có thể phù hợp hoặc thú vị hơn đối với bạn;

 • Theo dõi và phân tích xu hướng, việc sử dụng, một hoạt động;

 • Tiến hành nghiên cứu và phát triển nội bộ và đưa ra các quyết định kinh doanh về các dịch vụ cung cấp Dịch vụ hiện tại và tương lai;

 • Phát hiện các sự cố bảo mật và bảo vệ khỏi hoạt động độc hại, lừa đảo hoặc bất hợp pháp, bao gồm giao dịch gian lận, lỗi, sơ suất và vi phạm hợp đồng;

 • Để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi và của người dùng, khách hàng, nhân viên, bên thứ ba hoặc công chúng của chúng tôi;

 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định hiện hành, đồng thời đáp ứng các yêu cầu của chính phủ;

 • Thực thi Chính sách này, Điều khoản Sử dụng hoặc các chính sách và thỏa thuận khác của chúng tôi;

 • Bảo vệ chống lại hoặc theo đuổi các khiếu nại, tranh chấp hoặc kiện tụng tại tòa án hoặc nơi khác; hoặc

 • Thực hiện các hoạt động ngắn hạn nhất định và các mục đích nội bộ hợp lý khác liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi, đặc biệt đối với các sản phẩm mà bạn mua từ chúng tôi hoặc mối quan hệ hiện tại của bạn với chúng tôi

 • Những việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn được xử lý theo những điều sau:

 • Khi cần thiết để hoàn thành trách nhiệm của chúng tôi theo hợp đồng với bạn (ví dụ: xử lý các khoản thanh toán và cung cấp các sản phẩm bạn đã đặt hàng);

 • Khi cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (ví dụ: lợi ích của chúng tôi trong việc cung cấp Dịch vụ phù hợp và an toàn, cải thiện Dịch vụ của chúng tôi và duy trì sổ sách và hồ sơ của chúng tôi);

 • Khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: thông báo cho bạn theo yêu cầu của pháp luật trong trường hợp vi phạm về bảo mật thông tin cá nhân của bạn); hoặc

 • Như nhất quán với sự đồng ý của bạn, bạn có thể thu hồi bất kỳ lúc nào (ví dụ: truyền thông tiếp thị).

 

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, ngoại trừ các mục đích được mô tả bên dưới:

 • Chi nhánh và Công ty con: Tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho công ty mẹ, công ty con và chi nhánh của chúng tôi cho một hoặc nhiều mục đích được mô tả trong phần "Sử dụng Thông tin Cá nhân" ở trên.

 • Các công ty không liên kết: Tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các công ty hoặc cá nhân không liên kết đang thuê hoặc làm việc với để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi, bao gồm hỗ trợ khách hàng, lưu trữ web, phát triển web, quản lý dữ liệu, xử lý thanh toán, hoàn thiện sản phẩm, bảo mật, kiểm soát gian lận, tiếp thị, sự kiện và các dịch vụ khuyến mại, và các dịch vụ phân tích. Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin được yêu cầu bởi nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba để thực hiện dịch vụ tương ứng cho chúng tôi.

 • Giao dịch công ty: Thông tin cá nhân có thể được tiết lộ hoặc chuyển giao như một phần của hoặc trong quá trình thương lượng cho bất kỳ giao dịch mua, bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ hình thức mua lại, xử lý, chứng khoán hóa hoặc tài trợ nào liên quan đến chúng tôi.

   

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho:

 • Tuân thủ và thực thi các nghĩa vụ pháp lý và quy định hiện hành, đồng thời đáp ứng các yêu cầu của chính phủ (ví dụ: yêu cầu từ cơ quan hành chính, vụ kiện dân sự, trát đòi hầu tòa, lệnh tòa hoặc thủ tục hành chính);

 • Bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi và của người dùng, khách hàng, nhân viên, bên thứ ba hoặc công chúng của chúng tôi;

 • Thực thi Chính sách này, Điều khoản Sử dụng hoặc các chính sách và thỏa thuận khác của chúng tôi;

 • Bảo vệ chống lại hoặc theo đuổi các khiếu nại, tranh chấp hoặc kiện tụng tại tòa án hoặc nơi khác; và

 • Phát hiện các sự cố bảo mật và bảo vệ khỏi hoạt động lừa đảo hoặc bất hợp pháp có ác ý, bao gồm giao dịch gian lận, lỗi, sơ suất và vi phạm hợp đồng.

 

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn là quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ thông tin đó. Tuy nhiên, vì internet không phải là một môi trường hoàn toàn an toàn nên chúng tôi không thể đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình truyền tải thông tin giữa bạn và chúng tôi. Theo đó, bạn thừa nhận rằng khi bạn truyền những thông tin đó, bạn tự chịu rủi ro và tuân theo luật hiện hành.

 

Chúng tôi giữ thông tin cá nhân của bạn trong bao lâu

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn miễn là cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này, trừ khi luật hiện hành quy định một khoảng thời gian lưu giữ cụ thể.

Làm thế nào bạn được thông báo nếu chính sách này thay đổi

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này theo thời gian và bất kỳ cập nhật hoặc sửa đổi nào sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông báo bổ sung (chẳng hạn như thêm tuyên bố vào trang chủ của chúng tôi hoặc gửi thông báo qua email cho bạn). Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ Chính sách này để được cập nhật thông tin về các thực tiễn thông tin cá nhân của chúng tôi và các lựa chọn có sẵn cho bạn.

Giao tiếp với bạn điện tử

Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể liên lạc với bạn bằng phương thức điện tử. Điều này bao gồm bất kỳ thông báo bắt buộc nào (tức là, kỹ thuật pháp lý, quy định, bảo mật hoặc quyền riêng tư) liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

 

Dành cho người không phải là người Việt Nam. Cư dân

Dịch vụ được vận hành từ Việt Nam. Nếu bạn ở bên ngoài Việt Nam và chọn sử dụng Dịch vụ hoặc cung cấp thông tin cho chúng tôi, bạn xác nhận và hiểu rằng thông tin của bạn sẽ được chuyển, xử lý và lưu trữ tại Việt Nam. Luật về quyền riêng tư của Việt Nam có thể khác với các luật trong khu vực tài phán của bạn.

 

Quyền của bạn liên quan đến thông tin cá nhân của bạn

Trong khi chúng tôi thực hiện các bước khác nhau để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi trả lời bạn để cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi tương tác với chúng tôi.

Theo yêu cầu của bạn và khi được phép hoặc yêu cầu của luật hiện hành, bạn có thể yêu cầu chúng tôi thực hiện các hành động sau đây với thông tin cá nhân của bạn: (i) cung cấp cho bạn một bản sao; (ii) sửa lại nó; (iii) cập nhật nó; hoặc (iv) xóa nó (bao gồm xóa tài khoản trực tuyến của bạn). Để đưa ra yêu cầu như vậy hoặc nếu bạn có khiếu nại liên quan đến quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi như được cung cấp trong phần "Liên hệ với chúng tôi" của Chính sách này.

Xin lưu ý, sau khi bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn (hoặc đại lý được ủy quyền của bạn) thực hiện các bước tương ứng (tức là cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định) để xác minh danh tính của bạn. Cụ thể, về yêu cầu xóa, chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin cá nhân nhất định theo yêu cầu của pháp luật hoặc cho các mục đích kinh doanh hợp pháp.

Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử chống lại bạn khi thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn liên quan đến thông tin cá nhân của bạn.

 

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, muốn thực hiện quyền riêng tư đối với thông tin cá nhân của bạn hoặc có khiếu nại liên quan đến quyền riêng tư, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ  info@kanetora.vn  hoặc  +84 (0) 24 7303 3998.

bottom of page