top of page
adobestock_298464892.jpg
HDPE F1

Mã Sản Phẩm: HDPE F1

Giới thiệu

Polyetylen mật độ cao

Chỉ số nóng chảy (MI)

0.05

Nhóm VTHH

HPDE Film

Nhà sản xuất

SPDC

Xuất xứ

Arabic

Ứng dụng

Túi đựng thực phẩm, túi HD, túi đi chợ

Thông số kỹ thuật

Properties
Values
Units SI
Test methods
Polymer properties
MI*1
HLMI*2
Density
Film Tickness
Haze
Dart Drop Impact

Tensile Stress at Break

Nominal Tenslle Strain at Break

Modulus of Elasticity in Tension

Elmendorf Tear Strength
Processing Conditions
g/10 min
g/10 min
g/cm³

µm
%
g
MPa
%
​MPa
N/mm

 
ISO 1872-2
ISO 1872-2
ISO 1872-2
-
ISO 14782
ISO 7765
ISO 527-3
ISO 527-3
ISO 527-3
ISO 6383-2

 

0.05

9

0.952

20

50

150

60

55

270

610

1,350

1,550

5

35

200ºC

3

50mm L/D=28

SINGLE SLIT

100mm LIP GAP=1mm

60kg/h

60m/min

*1 Chỉ số nóng chảy (2,16kg) *2 Chỉ số nóng chảy ở tải cao (21,6kg)

Các Sản Phẩm Khác

Resin Temparature
Blow up Ratio
Extruder
Air Ring
Die
Output
Take off Speed
bottom of page