Tham gia với chúng tôi. Là bạn.

Tạo ra tương lai bạn muốn

Bắt đầu từ đây là
chỉ là khởi đầu

Từ ngày đầu tiên, bạn sẽ có mọi cơ hội để tạo ra tác động to lớn đến bức tranh toàn cảnh. Dù bạn quyết định làm gì, bạn sẽ đóng vai trò chính trong sự phát triển cá nhân của chính mình và chúng tôi sẽ luôn ủng hộ bạn trong suốt chặng đường.​  Bạn có thể tìm kiếm sự chuyên sâu hơn nữa trong chuyên môn của mình và thậm chí khám phá cơ hội nghề nghiệp mới tại kanetora. 

Đây từ các nhân viên Kanetora

"Có cảm giác chúng tôi không chỉ là đồng nghiệp. Chúng tôi thực sự giống như gia đình Kanetora ở đây."

Yen Nguyen - HR Executive

Kanetora.jpg
Kanetora.jpg

Đây từ các nhân viên Kanetora

"Điều quan trọng là có những người trong cuộc sống của bạn cho bạn thấy rằng thành công là có thật."

Quý Nguyên - Trưởng phòng Kinh doanh

Đây từ các nhân viên Kanetora

"Thật tuyệt khi không cảm thấy mình chỉ là một giọng nói."

Quân Trần - Nhân viên kinh doanh

kanetora.jpg
Executive Office

Giá trị của chúng tôi là một phần của mọi thứ được xây dựng ở đây - bao gồm cả sự nghiệp.