top of page
adobestock_298464892.jpg
LLDPE FD21HN

Mã Sản Phẩm: LLDPE FD21HN

Giới Thiệu.

LLPE FD21HN là vật liệu Polyethylene mật độ thấp tuyến tính. Nó có sẵn ở Châu Phi và Trung Đông, Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu hoặc Bắc Mỹ cho phim thổi.

Các thuộc tính quan trọng của LLPE FD21HN là:

• Chống chặn

• Trong trẻo

• Trượt

Ứng dụng điển hình của LLPE FD21HN: Film

Chỉ số nóng chảy (MI)

2

Nhóm VTHH

LLDPE FILM

Nhà sản xuất

Qamar

Xuất xứ

Arabic

Ứng  dụng

Thổi Film

General

Material Status                             • Commercial: Active

Literature 1                                      • Technical Datasheet (English)

Availability                                      • Africa & Middle East                                  • Europe 

                                                              • Asia Pacific                                                     • North America

Additive                                            • Antiblock                                                         • Slip

Features                                           • Antiblocking                                                  • Medium Clarity 

                                                              • General Purpose                                          • Slip

Uses                                                   • Film                                                                     • General Purpose

Forms                                                • Pellets 

Processing Method                    • Blown Film

Properties
Values
Units SI
Test methods
Polymer properties
Melt flow rate (MFR)
190°C/2.16 kg
Density
2
g/10 min
ASTM D1238
918
kg/m³
ASTM D1505
Mechanical

Tensile Stress

Yield

Break

Tensile Strain (Break)

Apparent Bending Modulus

12

26

900

260

MPa

MPa

%

MPa

JIS K6760

JIS K6760

ASTM D747

Film properties

Film Thickness - Tested

Tensile Modulus

MD : 30 µm

TD : 30 µm

Tensile Stress

MD : Break, 30 µm

TD : Break, 30 µm

Tensile Elongation

MD : Break, 30 µm

TD : Break, 30 µm

Dart Drop Impact (30 µm)

Elmendorf Tear Strength

MD : 30 µm

TD : 30 µm

30 

190

210

40

35

 

600

900

110

30

140

µm

MPa

MPa

MPa

MPa

%

%

g

Hardness

ISO IR 1184

 

 

JIS Z1702

 

 

JIS Z1702

 

 

ASTM D1709

ASTM D1922

Durometer Hardness (Shore D)                                                                   54                                                               ASTM D2240

Thermal

Brittleness Temperature

Vicat Softening Temperature

Melting Temperature

Optical
°C

Haze (30.0 µm)                                                                                                   14                               %                                ASTM D1003

Extrusion


Melt Temperature  

Melt Temperature (Aim)

170 to 190

180

Blow up Ratio: 2 to 4 Screw Type: LLDPE screw Die Lip Gap: 2.0 to 3.0 mm

Air Ring: Single or Dual Slit (Wide die)

Ghi Chú
1 Những liên kết này cung cấp cho bạn quyền truy cập vào tài liệu của nhà cung cấp. Chúng tôi làm việc chăm chỉ để cập nhật chúng; tuy nhiên bạn có thể tìm thấy tài liệu mới nhất từ nhà cung cấp.

2 Đặc tính điển hình: những đặc tính này không được hiểu là thông số kỹ thuật.

Các Sản Phẩm Khác 

bottom of page