top of page

Kanetora chuyển đổi Xanh và Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng

Thúc đẩy chuyển đổi xanh, giải phát thải ròng bằng "0" đang là mục tiêu được các doanh nghiệp nhiều lĩnh vực ở Việt Nam hướng đến và đồng lòng thực hiện.

Công ty Kanetora và nhà máy Nhựa Xanh Bạch Đằng là một trong những doanh nghiệp sản xuất theo xu hướng bao bì xanh và rất quan tâm đến chuyển đổi xanh.

Đến thời điểm hiện tại, sản xuất sạch hơn không phải là hướng sản xuất mà đã trở thành nề nếp, thói quen trong sản xuất của đơn vị. Không chỉ sản xuất sạch hơn, mà là sản xuất xanh, phát triển bền vững là việc được thực hiện thường xuyên.


Chuyển đổi Xanh và Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng

Tiêu chuẩn ISO và Sự Cam Kết của Nhà Máy Nhựa Xanh Bạch Đằng

Như một minh chứng rõ ràng cho sự chuyển đổi xanh và chất lượng quản lý, nhà máy Nhựa Xanh Bạch Đằng đã tích hợp vào quá trình sản xuất của mình một loạt các tiêu chuẩn quốc tế.


ISO 9001:2015 là một hệ thống quản lý chất lượng và các yêu cầu. Sự tuân thủ chuẩn mực này không chỉ chứng minh khả năng của Kanetora trong việc đáp ứng yêu cầu chất lượng mà còn nâng cao mối quan hệ với khách hàng, góp phần tăng cường sự hài lòng của họ.


ISO 22000:2018 được thiết kế dựa trên nguyên tắc của HACCP và GMP trong an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc áp dụng tiêu chuẩn này trong quy trình sản xuất bao bì tại nhà máy Nhựa Xanh Bạch Đằng giúp đảm bảo rằng mọi khía cạnh từ phân tích nguy cơ đến kiểm soát điểm tới hạn đều được quản lý một cách chặt chẽ.


ISO 14001:2015 là tiêu chuẩn quản lý môi trường, đồng thời là minh chứng rõ ràng cho sự cam kết của nhà máy trong việc sử dụng tài nguyên hiệu quả, giảm thiểu chất thải và cải thiện hiệu suất môi trường.


HACCP, hay Hệ thống Phân tích và Kiểm soát Điểm Tới Hạn, là một phần không thể thiếu trong quy trình sản xuất và chế biến thực phẩm. Sự áp dụng HACCP tại nhà máy Nhựa Xanh Bạch Đằng đảm bảo rằng mọi nguy cơ tiềm ẩn đều được nhận diện và kiểm soát một cách hiệu quả.


Với sứ mệnh thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, Nhà máy Nhựa Xanh Bạch Đằng đã và đang góp phần tích cực vào việc xây dựng một tương lai, một môi trường tốt cho toàn xã hội và cộng đồng.

21 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page