top of page
adobestock_298464892.jpg
PP 1100N

Mã Sản Phẩm: PP 1100N

Giới thiệu

PP 1100 N là chất đồng nhất polypropylen dòng trung bình dành cho các ứng dụng ép phun thông thường.

Chỉ số nóng chảy (MI)

12.0

Nhóm VTHH

PP INJECTION (ÉP)

Nhà sản xuất

APC

Xuất xứ

Arabic

Ứng dụng

Ép đồ da dụng nhựa, Nắp chai lọ, nắp bệt, dây thừng đai.

Ứng dụng

Ứng dụng Đóng cửa, Nội thất, Đồ gia dụng, Đúc phun chung.

Thông tin về các quy định:

Loại Advanced-PP 1100N và các chất phụ gia kết hợp tuân thủ Quy định 21CFR 177.1520 Olefin Polymers của FDA Hoa Kỳ và Quy định Châu Âu (EU) tháng 10/2011 (và các bản sửa đổi). Thông tin cụ thể có sẵn theo yêu cầu

Properties
Values
Units SI
Test methods
Polymer properties
Melt flowrate index (230°C / 2.16 KG)


Tensile modulus of elasticity (v= 1 mm/min)
Tensile stress at yield (v= 50 mm/min)Tensile Tensile strain at yield (v= 50 mm/min)
Tensile strain at break (v= 50 mm/min)
Charpy impact strength unnotched (+23°C)
Charpy impact strength notched (+23°C)
Izod Impact strength notched (+23°C)Ball indentation hardness ( H 358/30)Melting point, DSC
Heat deflection temperature
-------------- HDT/B ( 0.45 Mpa)
Vicat softening temperature
---------------- VST/A50 (10 N)Density
g/10 min


MPa
MPa
%
%
kJ/m2
kJ/m2
kJ/m2
MPa°C
°C

°Cg/cm3
ISO 1133


ISO 527-2
ISO 527-2
ISO 527-2
ISO 527-2
ISO 179/1eU
ISO 179/1eA
ISO 180/1A
ISO 2039-1


ISO 3146
ISO 75-2

ISO 306ISO 1183

12

1550

35

8

>>50

110

3.0

3

78

163

85

154

0.91

Mechanical
Thermal
Other 

Các giá trị đưa ra ở đây là điển hình và không được hiểu là thông số kỹ thuật. Do có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc xử lý và ứng dụng, những dữ liệu này không làm giảm bớt trách nhiệm của người nhận thông tin này trong việc thực hiện các thử nghiệm và thí nghiệm của riêng họ; chúng cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo ràng buộc về mặt pháp lý nào đối với một số đặc tính nhất định hoặc về sự phù hợp cho mục đích cụ thể của sản phẩm được tạo ra dựa trên hoặc trên cơ sở thông tin trong ấn phẩm này.

Các Sản Phẩm Khác

bottom of page