top of page
adobestock_298464892.jpg
PP H5300

Mã Sản Phẩm: PP H5300

Giới thiệu

 H5300 là một chất đồng trùng hợp propylene được thiết kế cho các sản phẩm kéo dài như sợi phẳng. Đây là loại nhựa có tốc độ dòng chảy thấp với sự phân bố trọng lượng phân tử ở mức trung bình. Nó tuân thủ quy định của FDA.

Melt Flow Index (MI)

3.5

Material Group

Producer

LOTTE

Origin

Korea

Application

Spinning yarn, weaving bags, ropes...

Ứng dụng

Sợi phẳng dùng cho túi dệt, băng keo và dây thừng

Properties
Values
Units SI
Test methods
Physical
Melt Flow Index
Density


Tensile Stress (Yield)
Tensile Strain (Break)
Flexural Modulus
Rockwell HardnessNotched Izod Impact Strength, (23 °C)


Heat Deflection Temperature (4.6kgf/cm2 )
VICAT Softening Point
g/10 min
g/cm³kgf/cm2
%
kgf/cm2

R


kgf cm/cm


°C
°C
ASTM D1238
ASTM D792


ASTM D638
ASTM D638
ASTM D790
ASTM D785


ASTM D256 ASTM D648
ASTM D1525

3.5

0.90

 

350

>500

15,000

100

3.0

104

152

Mechanical
Impact
Thermal

 

 

34

1,460

29

MPa

MPaJ/m

Lưu ý: 1 Đặc tính vật lý : những đặc tính này không được hiểu là thông số kỹ thuật

Các Sản Phẩm Khác

bottom of page