top of page
adobestock_298464892.jpg
PP J150

Mã Sản Phẩm: PP J150

Giới thiệu

J-150 là nhựa polyme đồng nhất được sản xuất thông qua quá trình trùng hợp propylene. Loại này được thiết kế để được xử lý trong thiết bị ép phun thông thường. J-150 cho thấy độ ổn định nhiệt tốt, độ bền và độ cứng cao. Nó thường được sử dụng trong sản xuất đồ gia dụng và các vật tư thông thường.

Chỉ số nóng chảy (MI)

12.0

Nhóm VTHH

PP INJECTION (ÉP)

Nhà sản xuất

LOTTE

Xuất xứ

Hàn Quốc

Ứng dụng

Ép đồ gia dụng

Các ứng dụng

Đồ gia dụng và vật dụng thông thường

1 Đặc tính vật lý: những đặc tính này không được hiểu là thông số kỹ thuật

Properties
Values
Units SI
Test methods
Polymer properties
Melt flowrate index 
Density


Tensile Stress (Yield)
Tensile Strain (Break)
Flexural ModulusNotched Izod Impact Strength (23℃)
Notched Izod Impact Strength (-10℃)


Heat Deflection Temperature (4.6kgf/cm2


Flammability
g/10 min
g/cm³kgf/cm2
%
kgf/cm2


kgf∙cm/cm
kgf∙cm/cm°C
ASTM D1238
ASTM D792


ASTM D638
ASTM D638
ASTM D790


ASTM D256
ASTM D256


ASTM D648


UL94

10

0.90

 

370

>100

17,000

3.0

2.5

120

HB

Mechanical
Impact
Thermal
Additional Properties

 

36

>100

1,670

29

25
MPa
%
MPa


J/m
J/m
Properties
Values
Units SI
Test methods
Polymer properties
Melt flowrate index 
Density


Tensile Stress (Yield)
Tensile Strain (Break)

Flexural ModulusNotched Izod Impact Strength (23℃)
Notched Izod Impact Strength (-10℃)


Heat Deflection Temperature (4.6kgf/cm2


Flammability
g/10 min
g/cm³kgf/cm2
%
kgf/cm2


kgf∙cm/cm
kgf∙cm/cm°C
ISO 1183
ISO 1183


ISO 527-1
ISO 527-1
ISO 178


ISO 180
ISO 180


ISO 75-1


UL94

10

0.90

 

350

>100

13,500

2.5

2.0

100

HB

Mechanical
Impact
Thermal
Additional Properties

 

34

>100

1,320

25

20
MPa
%
MPa


J/m
J/m

1 Đặc tính vật lý: những đặc tính này không được hiểu là thông số kỹ thuật

Các Sản Phẩm Khác

bottom of page