top of page
White Plastic Granules

LDPE

Polyetylen tỷ trọng cao (HDPE) là nhựa tổng hợp được tạo ra bằng cách tổng hợp etylen. Nó là một trong những loại nhựa được sử dụng phổ biến nhất trong cuộc sống của chúng ta với nhiều ứng dụng khác nhau.

LDPE - FILM
LDPE-film
LDPE - BLOW MOLDING
LDPE-blow molding
LDPE - INJECTION MOLDING
LDPE-injection
LDPE - COATING
LDPE-coating
call-(1).jpg

 +84 (0) 912 241 102

Mua hàng trực tiếp

bottom of page