top of page
adobestock_298464892.jpg
LLDPE UF414

Mã Sản Phẩm: LLDPE UF414

Giới thiệu

 Màng thổi (màng công nghiệp, pha trộn với LDPE) Đặc điểm : Tính chất cơ học tốt Khả năng xử lý tốt, chất đồng trùng hợp Butene Phụ gia: Độ trượt trung bình, Chất chống đông trung bình

Chỉ số nóng chảy (MI)

2

Nhóm VTHH

LLDPE FILM

Nhà sản xuất

LOTTE

Xuất xứ

Korea

Ứng dụng

Túi PE, Túi mua sắm

Properties
Values
Units SI
Test methods
Resin Properties
Polymer properties
Melt flow rate (MFR)
2
g/10 min
ASTM D1238
Density
920
g/cm³
ASTM D1505
Blown Film Properties(40㎛)
Mechanical

Ultimate Tensile Strength

Ultimate Elongation

Elmendorf Tear Strength

Dart Impact Strength

Haze

Gloss (45。)

kg/cm³

%

g/µm

g

%

_

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D1922

ASTM D1922

ASTM D1709

ASTM D1003

ASTM D2457

Blown Film Properties(40㎛)

400

330

780

900

5

9

120

14

65

Điều kiện xử lý:

Φ50㎜ MÁY ĐÙN PHIM THỔI LLDPE

Nhiệt độ: 185oC, Khoảng cách khuôn 2.2mm, BUR 2.1, FLH 32cm

Dữ liệu thuộc tính trong bảng này là các giá trị tiêu biểu và không đảm bảo thông số kỹ thuật.

Các Sản Phẩm Khác

bottom of page