top of page
adobestock_298464892.jpg
HDPE - 7000F

Mã Sản Phẩm: HDPE - 7000F

Giới thiệu

Độ bền xé cao Độ ổn định bong bóng tốt và khả năng xử lý

Chỉ số nóng chảy (MI)

0.04

Nhóm VTHH

HPDE Film

Nhà sản xuất

PTT

Xuất xứ

Thailand

Ứng dụng

Túi đựng thực phẩm, túi xách, túi đi chợ

Ứng Dụng

Túi đóng gói công nghiệp

Túi mua sắm và túi đựng rác

Properties
Values
Units SI
Test methods
Polymer properties
Melt Flow Rate (MFR) 190°C
Density2
Softening Point
Tensile Strength at Yield
tensile Strength at Break
Ultimate Elongation
Flexural Modulus of Elasticity
Hardness (Rockwell)
IZOD Impact Strength (23°C)
ESCR
g/10 min
g/cm³

°C
Kg/cm ²
Kg/cm ²
%
Kg/cm ²
R
Kg*cm/cm
F 50Hr
ASTM D-1238
ASTM D-1505
ASTM D-1525
ASTM D-638
ASTM D-638
ASTM D-638
ASTM D-790
ASTM D-785
ASTM D-256
ASTM D-1693

0.04

0.956

124

230

300

>500

10,000

55

30

>1,000

* Dữ liệu trên không phải là thông số kỹ thuật của sản phẩm mà chỉ mang tính chất tham khảo

Các Sản Phẩm Khác

bottom of page