top of page
adobestock_298464892.jpg
PP T3034

Mã Sản Phẩm: PPT3034

Description

Melt Flow Index (MI) 

11

Material Group

PP Yarn

Producer

BSR

Origin

Việt Nam

Application

Spinning yarn, rope, making cups, straws, blowing OPP bags

Lưu ý: Các giá trị này không phải là đặc tính vật lý được đảm bảo của các sản phẩm NSRP PP trong tương lai và có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Properties
Values
Units SI
Test methods
Physical
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (2300 C/2.16kg)
Density


Rockwell Hardness (R-Scale)Tensile Strength Yield
Flexural Modulus


Notched Izod Impact (230 C)Deflection Temperature under load 0.45 Mpa
Viscat softening point 66psi
g/10 min
g/cm³


MPa
MPa


J/m°C
°C
ASTM D1238
ASTM D1238


ASTM D785


ASTM D638
ASTM D790


ASTM D256ASTM D1525
ASTM D648

3.4

0.91

 

95

38

1150

45

110

155

Hardness
Impact
Thermal
Additional Properties

Các Sản Phẩm Khác

bottom of page