top of page
adobestock_298464892.jpg
PP NSY 114G

Mã Sản Phẩm: PP NSY 114G

Description

Melt Flow Index (MI)

3.5

Material Group

Producer

NSRP

Origin

Application

Spinning yarn, rope, making cups, straws, blowing OPP bags

Properties
Values
Units SI
Test methods
Physical
Melt flowrate index 
Density
Isotactic index
Xylene Solubility
Tensile yield stress
Elongation at break
Flexural modulus
Noched Izod impact strength 23°C
Hardness (Rockwell)
Vicat Softening Temperature (10 N)
Deflection temperature (0.45 Mpa)
g/10 min
g/cm³
%
%

MPa
%
MPa

J/m
R scale
°C
°C
ASTM D1238
ASTM D1505
PP-F-107
ASTM D 5492
ASTM D 638
ASTM D 638
ASTM D 790
ASTM D 256
ASTM D 785
ASTM D 1525
ASTM D 648

3.5

0.91

98

2.5

37

>200

1520

39

95

155

110

Lưu ý: Các giá trị này không phải là đặc tính vật lý được đảm bảo của các sản phẩm NSRP PP trong tương lai và có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Các Sản Phẩm Khác

bottom of page