Kanetora 001.jpg

Chúng tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết
có nhiều việc phải làm

Chúng tôi đang tiếp tục xây dựng một nền văn hóa mà mọi người đều thuộc về. Chúng ta có thể không hành động hoặc trông giống nhau, nhưng tất cả chúng ta đều có chung động lực để đạt được thành công. Đó là lý do tại sao chúng ta là một gia đình.

Kanetora Vietnam Joint Stock Company

kanetora.jpg

Kanetora Bach Dang Joint Stock Company

kanetora.jpg

Kanetora Chemical Joint Stock Company

kanetora.jpg

KVN Logistics Joint Stock Company

Smiling Person Standing In Front Of Container Yard