top of page
White Plastic Granules

PVC 

Polyetylen tỷ trọng cao (HDPE) là nhựa tổng hợp được tạo ra bằng cách tổng hợp etylen. Nó là một trong những loại nhựa được sử dụng phổ biến nhất trong cuộc sống của chúng ta với nhiều ứng dụng khác nhau.

PVC FILM
PVC FILM
PVC PIPE
PVC OTHER
call-(1).jpg

 +84 (0) 912 241 102

Mua hàng trực tiếp

bottom of page